Veient la categoria

Arxiu documental / Hemeroteca

Rochamora 1365

En el "Boletín de Dialectologia Española "volums 35-40 pàg. 86 hi consta: Rochamora 1358? (Corts II 74) Rochamora 1365-70 (Fogatge, 331). A l'Arxiu de Montblanc hi podem veure referències…

L’enigmàtic nom de la Brufaganya

Ha aparegut el volum tercer de la monumental i molt esperada obra del filoleg Joan Coromines, I'Onomasticon Cataloniae, on aquest autor dona una hipòtesi sobre l'etimologia del nom…

Canonització de Sant Magí. Relat

En el llibre España Sagrada. Teatro geográfico- histórico de la iglesia española, una obra del s. XVIII,  En el Trat. 63 Cap 20, parla de la vida de Sant Magí i una petita descripció de com,…