Comenges i Aush, bisbats d’origen dels francesos de la Brufaganya

El bisbat de Comenge i d’Aush, amb les trifulgues religioses i la pobresa de la regió, van fer que en el s. XVI i XVII molts homes joves arribessin a la Brufaganya. Feien de pastors i jornalers. Es casaven, arrendaven terres i es quedaven Es pot veure en els llibres de casaments de l’AHAT.

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.