Les obres avancen amb força a Sant Magí

Des de mitjans de gener de 2021 s'estan fent obres a dos llocs diferents: la Casa de l’Ermità i la Casa d’Acollida.

Des de finals de gener passat van avançant les dues obres que hi ha començades a Sant Magí. Us les expliquem tot seguit:

 

Casa de l’Ermità

La Casa de l’Ermità és l’edifici situat a ma dreta mirant la façana del santuari de Sant Magí. Un incendi  dins l’edifici als anys 90 va  afectar tot el conjunt,  quedant malmeses les bigues i per tant l’estructura de l’edifici.

Des de fa dos anys els Amics de Sant Magí ens hi hem implicat tan econòmicament com amb feines de voluntariat per reconstruir-lo.

Durant aquest temps s’ha treballat en :

 • Demolicions d’estructures afectades, paviments i recobriments de parets amb la seva retirada de materials a abocadors (voluntariat).
 • Formació d’una estructura metàl·lica per donar suport a l’estructura de l’escala i del primer forjat (industrials).
 • Estructura i formació de llosa de formigó del primer forjat (industrials).
 • Repicats de parets i rejuntats de parets amb morter de calç deixant la pedra vista (voluntariat)
 • Modificacions d’instal·lacions de la xarxa de llum i aigua (voluntariat).
 • Sanejament de connexions de la xarxa de clavegueres i paviments (voluntariat)

Clicant aquí podeu veure l’evolució de les obres des de l’inici.

Les obres iniciades el mes de desembre  i  que segueixen en aquest moment, consisteixen en:

 • Demolició del segon forjat amb afectacions i retirada de restes (voluntariat).
 • Substitució de bigues i encadellats (industrials).
 • Construcció del segon forjat amb lligat estructural del perímetre amb formació de la llosa de formigó (industrials).
 • Aixecament de les parets per poder posar les bigues de la vessant de teulada i finalitzar la part que queda per fer de la coberta.

Aquesta fase no la podrem acabar a l’espera de tenir més disponibilitats econòmiques.

El finançament corre a càrrec de la Parròquia, de l’Arquebisbat i dels Amics de Sant Magí tan amb aportacions econòmiques com de treball de voluntaris i últimament també amb donacions en la campanya “Sant Magí Casa Vostra” que vam començar fa un parell de mesos.

Podeu visitar la pàgina de la campanya on hi ha tots els detalls: finalitats, donatius, finançament, etc…

L’edifici acollirà en un futur un petit habitatge per a una persona o persones que tinguin cura de l’entorn i, en la planta baixa serà un petit lloc de reunions i exposicions com ja s’ha fet servir en alguna ocasió.

 

Casa d’Acollida

També s’està construint la Casa d’Acollida, edifici situat a ma esquerra mirant la façana del santuari, que ocupa una part de l’espai on hi havia l’antic monestir de frares dominics fins la desamortització de l’any 1835 i que després es convertiria en la rectoria de la parròquia. El seu mal estat de conservació va fer que el monestir s’enderroqués totalment cap a meitat del segle XX. En una part del solar resultant s’hi va construir un magatzem amb materials molt febles que es va anar deteriorant amb el temps fins a esdevenir ruïnós.

Els Amics de Sant Magí vam promoure que l’Arquebisbat de Tarragona fes una cessió temporal de l’espai que ocupa el cobert a l’ajuntament de Pontils durant un període de 40 anys,  cessió que es va firmar el mes de maig de 2011. La finalitat era que l’administració pública pogués invertir diners en un lloc que tindria interès públic.

Fa temps que l’ajuntament de Pontils ja va tirar endavant una primera fase que va consistir en:

 • Demolició de les parets perimetrals i coberta del 75% de l’espai.
 • Formació de soleres i cimentacions de parets.
 • Formació de parets, coberta i llosa de coberta de la mateixa zona .

La fase actual, que no serà pas l’última, consisteix en

 • Demolició de les parets perimetrals  i coberta del 25 % restant.
 • Formació de soleres i cimentacions de parets.
 • Actuació de seguiment arqueològic de les excavacions.
 • Formació de parets i coberta.
 • Aplacats interiors, revocats exteriors.
 • Tancaments de portes i finestres.
 • Coberta de teula àrab.

El finançament d’aquesta obra va totalment a càrrec de l’ajuntament de Pontils i la Diputació de Tarragona, si bé els Amics de s’han Magí també hi ha esmerçat esforços en feines de desenrunament i repicat de les parets.

La finalitat de l’edifici és crear un espai ampli i suficient per acollir activitats de grups com escoles, excursionistes, associacions, etc… A més llarg termini es podria convertir en un centre d’interpretació de la Brufaganya.

Clicant aquí podeu veure l’evolució de les obres des de l’inici.

 

 

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.