Un racó invisible: la cisterna del monestir

La cisterna de l’antic monestir està situada fora del santuari a la part que ocupava l’antic convent avui enderrocat. Sobre aquest espai està en fase de construcció la que anomenem “Casa d’Acollida”.

Com es pot observar en la fotografia, la cisterna, tota de pedra picada, és de dimensions considerables i pot encabir uns 160.000 litres d’aigua. La seva construcció va acabar durant el priorat de Joseph Posa (1819-1824) segons ens explica la Història de Sant Magí de Mossèn Segura (pag. 153), copiant un text del llibre Nou Lumen Domus: “En est Priorat del P. Joseph Posa se continuá y conclogué la obra de la cisterna; esto es, se embatumá de dins, y se enllosá lo sobre que conté lo patiet devan la porta petita de la Iglesia; se feu lo pou o cisternó está á la entrada del dit patiet, lo brocal, las torrugadas pera conduir la aigua á la cisterna; y la gruta per traurer la aigua ab una aixeta desdel refetor…”

Els Amics de Sant Magí vam fer treballs de recuperació de la cisterna l’any 2013 netejant els llots, repicant i buidant material entre les pedres, rejuntant amb morter hidròfug i repintant les juntes per reforçar la seva impermeabilització.  També vam fer cates per identificar les canalitzacions d’entrada de les aigües pluvials i poder-les connectar a les recollides d’aigües actuals.

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.