Rehabilitació de la “Casa de l’Ermità” a Sant Magí

L'obra es fa amb el suport de la Diputació de Tarragona, l'arquebisbat, la parròquia i els Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn

Fent el paviment de la planta baixa

Des de mitjans de l’any 2019 es fan obres a l’edifici situat al costat mateix del santuari de Sant Magí. El projecte contempla la restauració total de l’edifici per fer-hi un petit habitatge en la part superior i una sala d’informació per als visitants en la planta inferior.

En la primera fase de l’obra s’ha enderrocat un forjat que presentava un estat molt deteriorat a causa d’un incendi forestal de principis dels anys 70 de segle passat, que no va afectar la part del santuari però si els edificis annexos.

S’ha fet un nou paviment de la planta baixa d’una profunditat d’uns 30 cms. prèvia excavació i retirada de terra i col·locació de grava i el corresponent paviment de formigó.

S’ha posat un nou forjat del primer pis substituint l’enderrocat, amb biguetes de formigó pretensat imitació fusta i revoltó ceràmic. Al damunt s’ha fet un paviment amb solera de formigó i malla electrosoldada de barres corrugades d’acer.

S’han repicat les parets de pedra de la planta baixa i s’han rejuntat amb morter de ciment biocalce deixant la pedra vista.

Els voluntaris treballant

El pressupost final de l’obra és de 91.881,89 que

Les fonts de finançament són diverses: per una part la Diputació de Tarragona que ha concedit per aquesta primera fase una subvenció de 8.950€ de la que s’anirà disposant a mida que avanci l’obra. Per una altra part hi ha una aportació dels Fons Comú Diocesà de l’arquebisbat de Tarragona, però també hi ha aportació econòmica per part dels Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn. Això, a banda de l’aportació de la pròpia parròquia de Sant Magí.

L’aportació dels voluntaris, independent de l’aportació econòmica que ha fet l’associació, ha consistit en fer l’enderrocat del forjat preexistent, retirada i càrrega de runes al contenidor, excavació feta en part a ma en la planta baixa, repicat i posterior rejuntat amb formigó biocalce de les parets. La valoració de la feina dels voluntaris en el pressupost total puja fins ara més de 4.691,03€

 

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.