Arqueòlegs visiten Sant Magí

Ens han visitat  experts a Sant Magí. Aquesta primera visita del Dr. Xavier Costa historiador medieval especialitzat en antiguitat tardana i l’Anna arqueòloga ,  membres de la Universitat de Barcelona . Aquestes persones que estan fent excavacions a diferents llocs de Catalunya en la línia de Claustra i ara  en el marc Monastic Lanscape (Aquesta línia d’investigació es dedica a la construcció i l’estudi de mapes diacrònics comparatius dels processos de fundació, establiment i desenvolupament d’ordres masculins i femenins en els diferents regnes peninsulars.) podrien obrir per Sant Magí, una línia de recerca en la seva etapa menys documentada: des de s.III Dioclecià , Roma i martiri de Sant Magí fins el testament de Guerau de Montagut i Punceta i muller sua als Hospitalers 1124. Arribant fins  l’época dels Beneficiats.

La visita dels companys de la Universitat ha estat interessant i planera. S’ha visitat els fonaments del convent dels dominics, constatant la diversitat en els llenços de parets de diferents époques , sobretot els reaprofitaments de materials. Primer el sepulcre del Sant amb les rajoles diferenciades, després les diferents parets comparades amb les fotografies de la guerra, la visita al darrera de l’edifici amb la possible porta orientada al revés que la porta actual fet que reafirma la possibilitat d’una església anterior en el mateix lloc. Una primera conclusió de que  hi ha com a mínim un metre soterrat i a sota hi pot haver dependències mes antigues.

Una vegada vist l’edifici del s.XVIII es va a la Cova del Sant. Les altres coves que segueixen es descobreix que estan a un nivell mes baix de la muntanya i la cova del Sant sembla que ha tingut un us continuat fins avui el que fa difícil extreure conclusions respecte a la demanda que fèiem a la Universitat de que datés si en el s.III podia haver servit com eremitori.

L’esmorzar permet continuar la conversa i mostrar la finestra que X.Costa diu era una fornícula que habtualment donava accés a reliquies. n cop d’ull a la fotografia del sepulcre del Sant  i al document d’Estefania de Castro amb la fundació, que està a AHAT.

quedem que els hi enviarem les matges i ells també ens exposaran les disponibilitats.
Voldriem poder datar l’eremitori de Sant Magí al s.III i l’ermita forana amb la tomba del Sant a parir del IX.

Esperem que la visita ens porti a treballs de recerca fructífers.

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.